Healing environment goed voor concurrentie

Een goede Healing Environment komt niet alleen de patiënt ten goede, maar versterkt ook de concurrentiepositie van het ziekenhuis. Toch blijkt in de praktijk dat, als het gaat om upgrading van het ziekenhuisinterieur, het benodigde budget vaak moeizaam beschikbaar komt.

Minder stress

Dit is opmerkelijk omdat algemeen wordt erkend dat de patiënt baat heeft bij een sfeervolle en rustgevende omgeving. Onderzoek van o.a. de Wageningen Universiteit heeft aangetoond dat minder stress het herstel bevordert.

fotowand in intensive care

Bijgaande foto's zijn gemaakt in de IC en een verloskamer van Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede.

Investeren in verblijfskwaliteit

Als ziekenhuisdirecties een sfeervol interieur niet meer zien als luxe, maar als een zinvolle investering in de verblijfskwaliteit, dan komt dit niet alleen het welbevinden van de patiënt ten goede, maar het werkt ook versterkend voor de concurrentiepositie van het ziekenhuis. Immers beter patiënt-welbevinden wordt beloond met tevreden patiënten die positieve ervaringen deelt met zijn omgeving en uiteindelijke ook hogere score op de zorgkaartnederland.nl.

Ziekenhuizen laten kansen liggen

Verfraaiing van het interieur wordt echter nog overwegend als luxe gezien. De initiatieven voor een sfeervoller interieur komen veelal van medewerkers, zoals artsen en verpleegkundigen, gevolgd door een zoektocht naar financieringsbronnen die dan niet zelden uitkomt bij de Stichting Vrienden van het ziekenhuis. Daarmee komt de zo gewenste Healing Environment in Nederlandse ziekenhuiswereld langzaam van de grond en laten ziekenhuizen kansen liggen. De beleving van het interieur zou ook een vast onderdeel van de PROMs onderzoeken moeten zijn.